Tim mạch, huyết áp


Tổng hợp những sản phẩm thuốc tim mạch, thuốc huyết áp... được phân phối bởi Ung Thư TAP cả trong và ngoài nước để bệnh nhân tim mạch, huyết áp có thể tiện đặt hàng và so sánh giá của các sản phẩm.