Chống Đông Máu


Tổng hợp những sản phẩm thuốc chống đông máu được phân phối bởi Ung Thư TAP cả trong và ngoài nước để bệnh nhân có bệnh xương khớp có thể tiện đặt hàng và so sánh giá của các sản phẩm.