Nhiễm khuẩn, nhiễm nấm


Tổng hợp các loại thuốc điều trị Nhiễm khuẩn, nhiễm nấm. Ung Thư TAP phân phối các loại thuốc này đến khắp cả nước, có thể đưa ra nước ngoài.