Probiotec Pharma

Probiotec Pharma là thuốc gì?

Được thành lập vào năm 1997, Probiotec Limited đã nhanh chóng đạt được danh tiếng về sự đổi mới, dịch vụ khách hàng và phản ứng nhanh với các cơ hội thị trường.

Probiotec tự hào do người Úc sở hữu và điều hành, cung cấp hàng trăm việc làm cho người Úc và hỗ trợ nền kinh tế Úc. Úc có tiêu chuẩn cao nhất về sản xuất dược phẩm và thực phẩm trên thế giới. Điều này cùng với dấu ấn môi trường xanh, sạch có nghĩa là Úc là điểm đến cho các sản phẩm và dịch vụ nơi chất lượng cao là điều bắt buộc.

Probiotec duy trì các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất trong suốt mọi giai đoạn của quy trình sản xuất. Chất lượng và sự tuân thủ là những khía cạnh cực kỳ quan trọng trong văn hóa của Probiotec.

Probiotec cam kết hỗ trợ môi trường và cộng đồng mà nó hoạt động trong đó. Điều này đạt được thông qua các cải tiến trong thiết kế bao bì, quy trình sản xuất cũng như tạo điều kiện cho việc tái sử dụng và tái chế các vật liệu đóng gói đã qua sử dụng.