Kyowa Hakko Kogyo

Kyowa Hakko Kogyo được người dùng chào đón ngày từ ngày đầu ra mắt, họ cho ra những sản phẩm bổ ích đến tay người dùng. Mục tiêu của công ty là mang lại sức khỏe cho người dân toàn cầu một cuộc sống và sức khỏe lành mạnh.