Farmalabor Produtos Farmacêuticos, S.A

Farmalabor Produtos Farmacêuticos, S.A là gì?

Farmalabor Produtos Farmacêuticos, S.A đặt trụ sở tại SEBAL, Bồ Đào Nha và là một phần của Ngành Công nghiệp Sản xuất Dược phẩm và Thuốc. Farmalabor Produtos Farmacêuticos, S.A có 160 nhân viên tại địa điểm này và tạo ra doanh thu 29,08 triệu đô la (USD). Có 9 công ty trong gia đình công ty Farmalabor Produtos Farmacêuticos, S.A.