Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà là công ty nào?

Ngày 4/3/2005 Công ty được Sở KH và ĐT Thái Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Các ngành nghề kinh doanh chính: