Biodeal Pharmaceuticals

Biodeal Pharmaceuticals là công ty nào?

Biodeal có cơ sở được vinh danh theo hướng dẫn của WHO-GMP và công ty đạt chứng chỉ ISO 9001: 2015 về hệ thống quản lý chất lượng. Ngày nay Biodeal là nhà sản xuất hợp đồng nổi tiếng cho các công ty dược phẩm hàng đầu khác nhau ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Các sản phẩm của công ty hiện đang được xuất khẩu sang 23 quốc gia và đang được đăng ký ở một số quốc gia khác.