Nam khoa, phụ khoa


Tổng hợp những sản phẩm thuốc nam khoa, thuốc phụ khoa... được phân phối bởi Ung Thư TAP cả trong và ngoài nước để bệnh nhân có bệnh nam khoa, phụ khoa, các bệnh về tâm sinh lý có thể tiện đặt hàng và so sánh giá của các sản phẩm.