Giảm đau, kháng viêm, hạ sốt


Tổng hợp những sản phẩm thuốc Giảm đau, thuốc chống viêm, hạ sốt được phân phối bởi Ung Thư TAP cả trong và ngoài nước để bệnh nhân có thể tiện đặt hàng và so sánh giá của các sản phẩm.