Da liễu


Tổng hợp những sản phẩm thuốc bôi da, da liễu... được phân phối bởi Ung Thư TAP cả trong và ngoài nước để bệnh nhân có bệnh ngoài da có thể tiện đặt hàng và so sánh giá của các sản phẩm.